Youtube är en av världens största hemsidor och är utan tvekan världens största hemsida när det kommer till att dela videos. Många är aktiva på youtube, antingen genom att lägga ut videos eller genom att följa andra som gör det. Kanske både och.

 Tack vare stora Youtubers (folk som gör videos som heltidsjobb) så har det skapats en stor community med folk.

 Denna sajt är till för att samla folk som är involverade i youtube på ett eller annat vis. Här kan vi ge varandra tips när det gäller videoredigering, tips på spännande youtubers att följa, eller bara snacka rent allmänt om det som är stort på youtube just nu.

 Du måste självklart inte vara djupt involverad i youtube-communityn för att få hänga här. Alla är varmt välkomna, även folk som kanske mest vill lära sig mer!

 Välkommen!